about us-3

भिडियो

ड्रप टेस्ट

दबाव परीक्षण

तरल पदार्थका लागि VBIB भर्ने मेसिन

खाद्य ग्रेड प्याकेजिङ्ग पोर्टेबल

झुण्डिएको परीक्षण

स्ट्याक परीक्षण

नोजल र ट्याप गर्नुहोस्

उत्पादन अन्तर्गत बक्समा 10 लिटर झोला